Skip to Content
ПРАВИЛА ПРИЕМА
в Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е.Жуковского «Харьковский авиационный институт»

   

Радіотехніка

Галузь знань: 0509 (Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок)

Напрям підготовки: 6.050901 (Радіотехніка)
 

Спеціальності: Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси
 

Ліцензійний обсяг: 125 чол.

Кількість місць за "держ. замовленням": 30 чол.

Термін навчання: 4 роки

Мови навчання: російська, українська

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів):

Профільний: Математика мін. 140 балів
Обов'язковий: Українська мова та література мін. 124 балів
Непрофільний Фізика мін. 124 балів

 

Компיютерна інженерія

Галузь знань: 0501 (Інформатика та обчислювальна техніка)

Напрям підготовки: 6.050102  (Компיютерна інженерія)

Спеціальності: Комп'ютерні системи та мережі, Системне програмування, Спеціалізовані комп'ютерні системи

Ліцензійний обсяг: 175 чол.

Кількість місць за "держ. замовленням": 40 чол.

Термін навчання: 4 роки

Мови навчання: російська, українська, англійська

Перелік конкурсних предметів (вступних
екзаменів):

Профільний: Математика мін. 140 балів
Обов'язковий: Українська мова та література мін. 124 балів
Непрофільний Фізика або іноземна мова мін. 124 балів

 

Радіоелектронні комп'ютеризовані засоби

Галузь знань: 17 - Електроніка та телекомунікації

Спеціальність: 172 - Телекомунікації та радіотехніка

За  спеціалізацією  «РАДІОЕЛЕКТРОННІ  КОМП'ЮТЕРИЗОВАНІ  ЗАСОБИ» поглиблено  вивчаються  комп'ютерні  технології  проектування, конструювання, виробництва  та  експлуатації  радіоелектронних  засобів  різних принципів функціонування  та  призначення,  включаючи  радіоелектронні аерокосмічні, навігаційні, медичні апарати, електронну побутову техніку, комп'ютерні системи та комплекси.
 

Ліцензійний обсяг на спеціальність 172 - Телекомунікації та радіотехніка: 325 осіб.

Термін навчання (бакалавр): 4 роки

Термін навчання (магістр): 2 роки

Мови навчання: російська, українська

Перелік конкурсних предметів ЗНО (вступних екзаменів) для спеціалізації «РАДІОЕЛЕКТРОННІ  КОМП'ЮТЕРИЗОВАНІ  ЗАСОБИ»:

 Профільний:  Математика
 Обов'язковий:  Українська мова та література
 Непрофільний:  Іноземна мова або історія України

 

Геодезія, картографія та землеустрій
 

Галузь знань: 0801 (Геодезія та землеустрій)
 

Напрям підготовки: 6.080101 (Геодезія, картографія та землеустрій)

Спеціальності: Геоінформаційні системи і технології
 

Ліцензійний обсяг: 50

Кількість місць за "держ. замовленням": 10

Термін навчання: 4 роки

Мови навчання: російська, українська

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів):
 

Профільний: Математика мін. 140 балів
Обов'язковий: Українська мова та література мін. 124 балів
Непрофільний Географія або Історія України мін. 124 балів

 

Телекомунікації
 

Галузь знань: 0509 (Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок)

Напрям підготовки: 6.050903  (Телекомунікації)

Спеціальності: Информаційні мережі зв'язку, Технології та засоби телекомунікацій

Ліцензійний обсяг: 100 чол.

Кількість місць за "держ. замовленням": 15 чол.

Термін навчання: 4 роки

Мови навчання: російська, українська

Перелік конкурсних предметів (вступних
екзаменів):

 

Профільний: Математика мін. 140 балів
Обов'язковий: Українська мова та література мін. 124 балів
Непрофільний Фізика або іноземна мова мін. 124 балів

 

Безпека інформаційних та комунікаційних систем

Галузь знань: 1701 (Інформаційна безпека)
 

Напрям підготовки: 6.170101  (Безпека інформаційних і комунікаційних систем)

Спеціальності: Захист інформації в комп'ютерних системах та мережах

Ліцензійний обсяг: 25 чол.

Кількість місць за "держ. замовленням": 15 чол.

Термін навчання: 4 роки

Мови навчання: російська, українська, англійська

Перелік конкурсних предметів (вступних
екзаменів):

Профільний: Математика мін. 140 балів
Обов'язковий: Українська мова та література мін. 124 балів
Непрофільний Фізика або іноземна мова мін. 124 балів

 

Перелік документів, необхідних для вступу до університету «ХАІ»:

 • Документ про повну середню освіту (оригінал або копію атестата (диплома) із додатком, завірені нотаріально).
 • Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з профільного предмету (оригінал, бали в сертифікаті повинні бути не нижче, ніж 140 за 200 бальною шкалою), а також сертифікати з обов'язкового предмету ("Українська мова й література") та з непрофільного предмету згідно напряму (оригінал, бали в сертифікаті повинні бути не нижче, ніж 124 за 200 бальною шкалою).
 • Заява про вступ до ХАІ (на бланку).
 • Медична довідка по ф.086-у (з інформацією про щеплення проти кору, дифтерії, правця, поліомієліту, епідпаротіту, даних реакції Манту й флюорографія поточного року).
 • Фотографії 3х4 см — 6 шт. (на зворотному боці кожної вказати П. І. Б. повністю ручкою).
 • Анкета — заповнюється особисто абітурієнтом (П. І. Б. заповнювати друкованими літерами на укр. мові).
 • Анкета для оформлення студентського квитка (заповнювати друкованими літерами).
 • Копія ідентифікаційного коду (бюджет - 2 екз., контракт – 3 екз.).
 • Копії двох перших розворотів і сторінки з реєстрацією паспорта (бюджет – 2 екз., контракт – 3 екз.).
 • Додаткові документи про пільги згідно із Правилами прийому. (оригінал пред'являється особисто, копія залишається у особистій справі)
 • Поштовий конверт, заповнений на адресу абітурієнта їм особисто (2 екз.).

Паспорт і приписне посвідчення пред'являються абітурієнтом під час оформлення особистої справи.Відповідальний за приймання документів повинен видати абітурієнтові розписку встановленого зразка з переліком прийнятих документів.