Факультет радіотехнічних систем літальних апаратів

Створення у 1959 році в Харківському авіаційному інституті факультету радіотехнічних систем (РТСЛА) було не примхою мінливої фортуни, а об'єктивною закономірністю. Конкуренція у виробництві літальних апаратів, ракетних і космічних систем спиряла появі комплексних підходів до створення таких конструкцій, електронний компонент перестав бути невластивою частиною металу, який літає. З іншого боку, динаміка польоту випереджає фізіологічні можливості наймайстерніших пілотів, операторів, навігаторів. Електронні пристрої позбавили людину від рутинної роботи, надавши йому роль стратега, а не біологічного придатка педалей, важелів, тумблерів, регуляторів, індикаторів. Але це - минулі досягнення.

Через більше ніж 50 років від дня створення факультету, всі перераховані обгрунтування не тільки не втратили свого значення, а й підтвердили вірність прийнятих рішень. Незважаючи на всі труднощі, жорстку конкуренцію, Україна має реальні шанси зайняти гідне місце у світовому виробництві авіаційної та космічної техніки нового покоління, комп'ютерних, радіоелектронних, радіотехнічних і телекомунікаційних систем, авіаційних і космічних геоінформаційних засобів моніторингу, апаратів і пристроїв космічної та наземної медицини, спеціалізованих високопродуктивних інтелектуальних обчислювальних комплексів.

 Фахівців, які володіють знаннями у сферах електроніки, комп'ютерних технологій, сучасної цифрової і аналогової схемотехніки, захисту інформації, які вільно володіють іноземними мовами, які володіють науковою, творчою і діловою ініціативою вже не просто чекає, а вимагає економічне майбутнє не тільки нашої країни, але всього світового співтовариства.

  Тому, шановні прагматики і романтики, фанатики-комп'ютерники і радіоаматори, а також просто молоді люди, які серйозно ставляться до свого майбутнього, на вас чекають справжні професіонали - 25 професорів, 48 доцентів, 22 висококваліфікованих викладача радіотехнічного факультету для того, щоб передати свої знання, вміння та навички. Успішно навчаючись, через чотири роки, ви станете бакалаврами, а продовживши навчання - магістрами за наступними напрямами та спеціальностями (спеціальності магістерської підготовки вказані у дужках).

Радіоелектронні апарати (Радіоелектронні апарати та засоби, спеціалізації - Біотехнічні та медичні апарати і системи, Електронна побутова апаратура) - підготовка фахівців з комп'ютерних технологій проектування, конструювання і виробництва електронних засобів різних принципів функціонування та призначення, включаючи, радіоелектронні аерокосмічні, навігаційні, медичні апарати, електронну побутову техніку, а також всі перераховані нижче системи та комплекси.

Радіотехніка (Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси) - супутникові та аерокосмічні радіотехнічні системи навігації та управління рухомими об'єктами, дистанційні комплекси визначення характеристик земної поверхні та поверхонь космічних об'єктів, комп'ютеризовані пристрої відображення інформації в діагностичній апаратурі різного застосування.

Телекомунікації (Телекомунікаційні системи та мережі, Технології та засоби телекомунікацій) - забезпечують радіофізичне обгрунтування, інформаційне забезпечення, проектування і практичну реалізацію, експлуатацію цифрових і аналогових систем зв'язку наземного і космічного базування.

Комп'ютерна інженерія (Комп'ютерні системи та мережі, Системне програмування, Спеціалізовані комп'ютерні системи) - це  дротові, бездротові і мобільні комп'ютерні мережі, захист інформації і безпека комп'ютеризованих комплексів, розробка і розвиток корпоративних мережевих рішень; WEB-технології та сервіс - орієнтовані системи, комп'ютерний дизайн та анімація , верифікація, експертиза і сертифікація програмних систем, технології та системи розподіленої обробки даних; мікроконтролери та сенсорні мережі, гарантоздатних комп'ютерні системи та інфраструктури, вбудовані програмні додатки і технології «система на кристалі», мультимедійні комп'ютерні системи та технології.

Геодезія, картографія та землеустрій (Геоінформаційні системи і технології) - використовують космічні й авіаційні радіотехнічні системи просторового позиціонування і комп'ютерні системи обробки даних з цих систем для отримання електронних карт будь-якої ділянки земної поверхні, з метою розміщення їх у засобах навігації авіаційного, морського та автомобільного транспорту , забезпечення діяльності державних служб безпеки та землеустрою, а також, оперативного охоронного та екологічного моніторингу для відомчих служб.

Співзвучні перелічених напрямів бакалаврської та спеціальностями магістерської підготовок і назви випускаючих кафедр факультету:

- «Проектування радіоелектронних систем ЛА» (501);

- «Виробництво радіоелектронних систем ЛА» (502);

- «Комп'ютерні системи і мережі» (503);

- «Приймання, передавання і обробки сигналів» (504).


Фундаментальну підготовку майбутніх спеціалістів для всього університету проводить кафедра фізики (505).

Очолюють кафедри доктора технічних наук, які здійснюють активну науково-дослідницьку діяльність.

З актуальних наукових проблем на факультеті здійснюється підготовка кращих випускників в аспірантурі.

Віддаючи належне історично сформованій назві факультету, сьогодні по суті це факультет Радіоелектонних комп'ютерних систем та телекомунікацій, але з незмінним і значущим порядковим номером 5. Тих, хто сумнівається, цікавиться та допитується запрошуємо відвідати наші Інтернет сторінки на rtsla.khai.edu.

Шановний абітурієнт, пам'ятай! Літак - це не тільки планер і двигуни, а й 3-4 мільйони електрорадіоелементів, об'єднаних у вузли управління, контролю, телекомунікацій, бортові ЕОМ та системи життєзабезпечення. Стань повноправним господарем своєї долі, ставши фахівцем ХХI століття, вступивши на факультет РТСЛА!

Декан факультету

Горбенко Анатолій Вікторович
професор,
доктор технічних наук