Skip to Content
ПРАВИЛА ПРИЕМА
в Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е.Жуковского «Харьковский авиационный институт»

  

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

 

Галузь знань: 17 - Електроніка та телекомунікації

Спеціальність: 172 - Телекомунікації та радіотехніка

За  спеціалізацією  «РАДІОЕЛЕКТРОННІ  ПРИСТРОЇ,  СИСТЕМИ  ТА КОМПЛЕКСИ» поглиблено  вивчаються  методи  створення  супутникових  та аерокосмічних радіотехнічних систем навігації та керування рухомими об'єктами, дистанційних комплексів  визначення  характеристик  земної  поверхні  та поверхонь  космічних об'єктів, комп'ютеризованих пристроїв відображення інформації в діагностичній апаратурі різного застосування.
 

Ліцензійний обсяг на спеціальність 172 - Телекомунікації та радіотехніка: 325 осіб.

Сайт випускаючої кафедри: k501.khai.edu

Термін навчання (бакалавр зі скороченим терміном навчання): 3 роки

Термін навчання (бакалавр з нормативним терміном навчання (на 2 курс): 3 роки

Кількість місць за "держ. замовленням": 15 чол.

Прийом на навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за відповідною спеціальністю, незалежно від джерел фінансування та форм здобуття освіти, здійснюється за результатами випробування. Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів фахового вступного випробування до середнього бала додатку до диплома молодшого спеціаліста.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю (іншим напрямом підготовки) вступають до ХАІ за умови успішного проходження додаткового вступного випробування (набрали не менш як 50 балів на додатковому вступному випробуванні, який визначається за 100-бальною шкалою оцінювання знань). В подальшому особи беруть участь у загальному конкурсі на бюджетну форму навчання за результатами конкурсного балу.

Мови навчання: російська, українська

Фахове випробування: програма фахового випробування

 

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

Галузь знань: 17 - Електроніка та телекомунікації

Спеціальність: 172 - Телекомунікації та радіотехніка

За  спеціалізацією  «РАДІОЕЛЕКТРОННІ  ПРИСТРОЇ,  СИСТЕМИ  ТА КОМПЛЕКСИ» поглиблено  вивчаються  методи  створення  супутникових  та аерокосмічних радіотехнічних систем навігації та керування рухомими об'єктами, дистанційних комплексів  визначення  характеристик  земної  поверхні  та поверхонь  космічних об'єктів, комп'ютеризованих пристроїв відображення інформації в діагностичній апаратурі різного застосування.

Ліцензійний обсяг на спеціальність 172 - Телекомунікації та радіотехніка: 325 осіб.

Сайт випускаючої кафедри: k502.khai.edu

Термін навчання (бакалавр зі скороченим терміном навчання): 3 роки

Термін навчання (бакалавр з нормативним терміном навчання (на 2 курс): 3 роки

Кількість місць за "держ. замовленням": 15 чол.

Прийом на навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за відповідною спеціальністю, незалежно від джерел фінансування та форм здобуття освіти, здійснюється за результатами випробування. Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів фахового вступного випробування до середнього бала додатку до диплома молодшого спеціаліста.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю (іншим напрямом підготовки) вступають до ХАІ за умови успішного проходження додаткового вступного випробування (набрали не менш як 50 балів на додатковому вступному випробуванні, який визначається за 100-бальною шкалою оцінювання знань). В подальшому особи беруть участь у загальному конкурсі на бюджетну форму навчання за результатами конкурсного балу.

Мови навчання: російська, українська
 
Фахове випробування: програма фахового випробування

 

Інформаційні мережі зв'язку; Технології та засоби телекомунікацій

Галузь знань: 17 - Електроніка та телекомунікації

Спеціальність: 172 - Телекомунікації та радіотехніка

За  спеціалізаціями  «ІНФОРМАЦІЙНІ  МЕРЕЖІ  ЗВ'ЯЗКУ»  та  «ТЕХНОЛОГІЇ  ТА  ЗАСОБИ  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ»  поглиблено  вивчаються  сучасні  технології зв'язку,  електроніки  та  програмування  (C/С++,  Matab/Simulink,  HTML/CSS, XML,  JavaScript,  PHP,  jQuery,  MySQL, CMS  Joomla  та  Wordpress,  Java, Android), цифрової  та  мікропроцесорної  техніки,  методи обробки  та  захисту інформації, а також забезпечують радіофізичне обґрунтування, інформаційне забезпечення, проектування,  практичну  реалізацію  та  експлуатацію цифрових і  аналогових систем  зв'язку  (мобільного,  транкінгового,  радіорелейного, волоконно-оптичного),  супутникових  систем  зв'язку  та  навігації,  бездротових мереж передачі даних, мереж NGN, цифрового та кабельного телебачення.
 

Ліцензійний обсяг на спеціальність 172 - Телекомунікації та радіотехніка: 325 осіб.

Сайт випускаючої кафедри: k504.khai.edu

Термін навчання (бакалавр зі скороченим терміном навчання): 3 роки

Термін навчання (бакалавр з нормативним терміном навчання (на 2 курс): 3 роки

Кількість місць за "держ. замовленням": 15 чол.

Прийом на навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за відповідною спеціальністю, незалежно від джерел фінансування та форм здобуття освіти, здійснюється за результатами випробування. Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів фахового вступного випробування до середнього бала додатку до диплома молодшого спеціаліста.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю (іншим напрямом підготовки) вступають до ХАІ за умови успішного проходження додаткового вступного випробування (набрали не менш як 50 балів на додатковому вступному випробуванні, який визначається за 100-бальною шкалою оцінювання знань). В подальшому особи беруть участь у загальному конкурсі на бюджетну форму навчання за результатами конкурсного балу.

Мови навчання: російська, українська

Фахове випробування: програма фахового випробування

 

Компיютерні системи та мережі; Системне програмування; Програмовні мобільні системи та Інтернет речей

Галузь знань: 12 - Інформаційні технології

Спеціальність: 123 - Комп'ютерна інженерія

За спеціалізаціями «КОМП'ЮТЕРНІ  СИСТЕМИ  ТА  МЕРЕЖІ», «СИСТЕМНЕ  ПРОГРАМУВАННЯ», «ПРОГРАМОВНІ  МОБІЛЬНІ  СИСТЕМИ  ТА  ІНТЕРНЕТ  РЕЧЕЙ» студенти  вивчають  сучасні  мови  та  технології  програмування  (С,  С++,  С#, Python,  Java  та  ін.),  системне  програмування  та  розробку  багато  поточних розподілених  Інтернет-додатків,  Web-програмування  (PHP,  Java  Script, HTML,  XML,  CSS,  MySQL);  комп'ютерні  та  сенсорні  мережі,  Wi-Fi,  настройку та  налагодження  мережного  обладнання;  програмування  в  мережах  TCP/IP;  розробку  й  адміністрування  баз  даних  та  технології  BigData  (Oracle,  MS-SQL, MySQL, NoSQL); адміністрування серверних операційних систем Linux, MS Windows  та  мережних  сервісів,  технології  Cloud-комп'ютінг  та  Інтернет  речей (ІоТ);  розробку  та  програмування  вбудованих  (embedded)  мікропроцесорних систем  та  додатків  на  основі  програмованої  логіки  (FPGA),  вивчення  засобів автоматизації проектування;  програмування  мобільних  пристроїв  Android, iОS,  Windows  Phone;  тестування  та  верифікацію  програмного  забезпечення, навантажне та стресове випробування Інтернет-додатків.

Ліцензійний обсяг на спеціальність 123 - Комп'ютерна інженерія: 175 осіб.

Сайт випускаючої кафедри: csn.khai.edu

Термін навчання (бакалавр зі скороченим терміном навчання): 3 роки

Термін навчання (бакалавр з нормативним терміном навчання (на 2 курс): 3 роки

Кількість місць за "держ. замовленням": 35-50 чол.

Прийом на навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за відповідною спеціальністю, незалежно від джерел фінансування та форм здобуття освіти, здійснюється за результатами випробування. Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів фахового вступного випробування до середнього бала додатку до диплома молодшого спеціаліста.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю (іншим напрямом підготовки) вступають до ХАІ за умови успішного проходження додаткового вступного випробування (набрали не менш як 50 балів на додатковому вступному випробуванні, який визначається за 100-бальною шкалою оцінювання знань). В подальшому особи беруть участь у загальному конкурсі на бюджетну форму навчання за результатами конкурсного балу.

Мови навчання: російська, українська

Фахове випробування: програма фахового випробування

Перелік документів, необхідних для вступу до університету «ХАІ»:

  • Заява про участь у конкурсному відборі до ХАІ у паперовому вигляді.
  • Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.
  • Медична довідка по ф.086-у (з інформацією про щеплення проти кору, дифтерії, правця, поліомієліту, епідпаротіту, даних реакції Манту й флюорографія поточного року).
  • Фотографії 3х4 см — 6 шт. (на зворотному боці кожної вказати П. І. Б. повністю ручкою).
  • Копія ідентифікаційного коду (бюджет - 2 екз., контракт – 3 екз.).
  • Копії двох перших розворотів і сторінки з реєстрацією паспорта (бюджет – 2 екз., контракт – 3 екз.).
  • Додаткові документи про пільги згідно із Правилами прийому. (оригінал пред'являється особисто, копія залишається у особистій справі)
  • Поштовий конверт, заповнений на адресу абітурієнта їм особисто (2 екз.).

Паспорт і приписне посвідчення пред'являються абітурієнтом під час оформлення особистої справи. Відповідальний за приймання документів повинен видати абітурієнтові розписку встановленого зразка з переліком прийнятих документів.