Skip to Content
ПРАВИЛА ПРИЕМА
в Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е.Жуковского «Харьковский авиационный институт»

   

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

Галузь знань: 17 - Електроніка та телекомунікації

Спеціальність: 172 - Телекомунікації та радіотехніка

За спеціалізацією «РАДІОЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ, СИСТЕМИ ТА КОМПЛЕКСИ» поглиблено вивчаються методи створення супутникових та аерокосмічних радіотехнічних систем навігації та керування рухомими об'єктами, дистанційних комплексів  визначення  характеристик  земної поверхні та поверхонь космічних об'єктів, комп'ютеризованих пристроїв відображення інформації в діагностичній апаратурі різного застосування.
 

Ліцензійний обсяг на спеціальність 172 - Телекомунікації та радіотехніка: 325 осіб.

Сайт випускаючої кафедри: k501.khai.edu

Термін навчання (бакалавр): 4 роки

Термін навчання (магістр): 2 роки

Мови навчання: російська, українська

Перелік конкурсних предметів ЗНО (вступних екзаменів) для спеціалізації «РАДІОЕЛЕКТРОННІ  ПРИСТРОЇ,  СИСТЕМИ  ТА КОМПЛЕКСИ»:

 Профільний:  Математика
 Обов'язковий:  Українська мова та література
 Непрофільний:  Іноземна мова або історія України

 

Компיютерні системи та мережі; Системне програмування; Програмовні мобільні системи та Інтернет речей

Галузь знань: 12 - Інформаційні технології

Спеціальність: 123 - Комп'ютерна інженерія

За спеціалізаціями «КОМП'ЮТЕРНІ  СИСТЕМИ  ТА  МЕРЕЖІ», «СИСТЕМНЕ  ПРОГРАМУВАННЯ», «ПРОГРАМОВНІ  МОБІЛЬНІ  СИСТЕМИ  ТА  ІНТЕРНЕТ  РЕЧЕЙ» студенти  вивчають  сучасні  мови  та  технології  програмування  (С,  С++,  С#, Python,  Java  та  ін.),  системне  програмування  та  розробку  багато  поточних розподілених  Інтернет-додатків,  Web-програмування  (PHP,  Java  Script, HTML,  XML,  CSS,  MySQL);  комп'ютерні  та  сенсорні  мережі,  Wi-Fi,  настройку та  налагодження  мережного  обладнання;  програмування  в  мережах  TCP/IP;  розробку  й  адміністрування  баз  даних  та  технології  BigData  (Oracle,  MS-SQL, MySQL, NoSQL); адміністрування серверних операційних систем Linux, MS Windows  та  мережних  сервісів,  технології  Cloud-комп'ютінг  та  Інтернет  речей (ІоТ);  розробку  та  програмування  вбудованих  (embedded)  мікропроцесорних систем  та  додатків  на  основі  програмованої  логіки  (FPGA),  вивчення  засобів автоматизації проектування;  програмування  мобільних  пристроїв  Android, iОS,  Windows  Phone;  тестування  та  верифікацію  програмного  забезпечення, навантажне та стресове випробування Інтернет-додатків.
 

Ліцензійний обсяг на спеціальність 123 - Комп'ютерна інженерія: 175 осіб.

Сайт випускаючої кафедри: csn.khai.edu

Термін навчання (бакалавр): 4 роки

Термін навчання (магістр): 2 роки

Мови навчання: російська, українська

Перелік конкурсних предметів ЗНО (вступних екзаменів) для спеціалізацій «КОМП'ЮТЕРНІ  СИСТЕМИ  ТА  МЕРЕЖІ», «СИСТЕМНЕ  ПРОГРАМУВАННЯ»:

 Профільний:  Математика
 Обов'язковий:  Українська мова та література
 Непрофільний:  Іноземна мова або історія України

 

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів) на спеціалізацію «ПРОГРАМОВНІ  МОБІЛЬНІ  СИСТЕМИ  ТА  ІНТЕРНЕТ  РЕЧЕЙ»:

 Профільний:  Математика
 Обов'язковий:  Українська мова та література
 Непрофільний:  Фізика або іноземна мова
 

 

Радіоелектронні комп'ютеризовані засоби

Галузь знань: 17 - Електроніка та телекомунікації

Спеціальність: 172 - Телекомунікації та радіотехніка

За спеціалізацією «РАДІОЕЛЕКТРОННІ КОМП'ЮТЕРИЗОВАНІ ЗАСОБИ» поглиблено вивчаються  комп'ютерні  технології  проектування, конструювання, виробництва та експлуатації радіоелектронних засобів різних принципів функціонування та призначення, включаючи радіоелектронні аерокосмічні, навігаційні, медичні апарати, електронну побутову техніку, комп'ютерні системи та комплекси.
 

Ліцензійний обсяг на спеціальність 172 - Телекомунікації та радіотехніка: 325 осіб.

Сайт випускаючої кафедри: k502.khai.edu

Термін навчання (бакалавр): 4 роки

Термін навчання (магістр): 2 роки

Мови навчання: російська, українська

Перелік конкурсних предметів ЗНО (вступних екзаменів) для спеціалізації «РАДІОЕЛЕКТРОННІ  КОМП'ЮТЕРИЗОВАНІ  ЗАСОБИ»:

 Профільний:  Математика
 Обов'язковий:  Українська мова та література
 Непрофільний:  Іноземна мова або історія України

 

Біомедична інформатика та радіоелектроніка
 

 

Галузь знань: 16 - Хімічна та біоінженерія

Спеціальність: 163 - Біомедична інженерія

Фахівці з біомедичної інженерії вивчають принципи функціонування та методи створення сучасних терапевтичних систем, електронних медичних приладів та аналітичних комп'ютерних програм медичної діагностики, біометричних систем ідентифікації  і  технічні  та  штучні  біологічні  об'єкти,  розробляють  медичну техніку та технологію її виробництва і експлуатації, здійснють контроль якості та  сертифікацію  технічних  засобів  для  безпечного  застосування в  будь-яких галузях  біології  і  медицини,  досліджують  їх  взаємодію  з  живими  організмами. Основними складовими навчання є: біофізичні основи побудови діагностичних та терапевтичних електронних засобів, біомедичні вимірювальні перетворювачі та  сенсори,  обробка  біосигналів,  біомедичне  комп'ютеризоване  обладнання і  електроніка,  сервісне  обслуговування  та  експлуатація  медичної  техніки, реабілітаційна  інженерія.  За  спеціалізацією  «БІОМЕДИЧНА  ІНФОРМАТИКА  ТА РАДІОЕЛЕКТРОНІКА»  студенти  опановують  основи  медичної  інформатики, біометрії,  комп'ютерної  графіки  та  обробки  медичних  зображень,  побудови інформаційних  систем,  біомедичної  статистики,  комп'ютерного  моделювання і  симуляції  фізіологічних  процесів,  інформаційні  системи  лікарень,  технології телемедицини
 

Ліцензійний обсяг на спеціальність 163 - Біомедична інженерія: 50 осіб.

Сайт випускаючої кафедри: k502.khai.edu

Термін навчання (бакалавр): 4 роки

Термін навчання (магістр): 2 роки

Мови навчання: російська, українська

Перелік конкурсних предметів ЗНО (вступних екзаменів) для спеціалізації «БІОМЕДИЧНА ІНФОРМАТИКА ТА РАДІОЕЛЕКТРОНІКА»:

 Профільний:  Математика
 Обов'язковий:  Українська мова та література
 Непрофільний:  Біологія або історія України
 

 

Інформаційні мережі зв'язку; Технології та засоби телекомунікацій

Галузь знань: 17 - Електроніка та телекомунікації

Спеціальність: 172 - Телекомунікації та радіотехніка

За  спеціалізаціями  «ІНФОРМАЦІЙНІ  МЕРЕЖІ  ЗВ'ЯЗКУ»  та  «ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЗАСОБИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ»  поглиблено  вивчаються  сучасні  технології зв'язку,  електроніки  та програмування  (C/С++,  Matab/Simulink,  HTML/CSS, XML, JavaScript, PHP, jQuery, MySQL, CMS Joomla та Wordpress, Java, Android), цифрової  та  мікропроцесорної  техніки,  методи обробки  та  захисту інформації, а також забезпечують радіофізичне обґрунтування, інформаційне забезпечення, проектування,  практичну  реалізацію  та  експлуатацію цифрових і  аналогових систем  зв'язку  (мобільного, транкінгового, радіорелейного, волоконно-оптичного),  супутникових  систем  зв'язку  та  навігації,  бездротових мереж передачі даних, мереж NGN, цифрового та кабельного телебачення.
 

Ліцензійний обсяг на спеціальність 172 - Телекомунікації та радіотехніка: 325 осіб.

Сайт випускаючої кафедри: k504.khai.edu

Термін навчання (бакалавр): 4 роки

Термін навчання (магістр): 2 роки

Мови навчання: російська, українська

Перелік конкурсних предметів ЗНО (вступних екзаменів) для спеціалізації "ІНФОРМАЦІЙНІ МЕРЕЖІ ЗВ'ЯЗКУ":

 Профільний:  Математика
 Обов'язковий:  Українська мова та література
 Непрофільний:  Іноземна мова або історія України


Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів) на спеціалізацію "ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЗАСОБИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ":

 Профільний:  Математика
 Обов'язковий:  Українська мова та література
 Непрофільний:  Фізика або історія України

 

Безпека інформаційних та комунікаційних систем (Захист інформації в комп'ютерних системах та мережах)

Галузь знань: 12 - Інформаційні технології

Спеціальність: 125 - Кібербезпека

За спеціалізацією «БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ (ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ ТА МЕРЕЖАХ)» проводиться підготовка фахівців з інформаційних технологій та кібербезпеки, аналізу та забезпечення захисту операційних систем та баз даних, мережних комунікацій, Web-порталів  та  Інтернет-додатків;  створення  систем криптографічного і технічного  захисту  інформації,  антивірусного  захисту;  виявлення вразливостей програмних  засобів  (пентестінгу)  та  протидії  хакерським  атакам;  розробки програмних  і  програмовних  засобів  аналізу  та  забезпечення  функціональної безпеки інформаційно-управляючих  систем;  управління  кібербезпекою інформаційних інфраструктур.
 

Ліцензійний обсяг на спеціальність 125 - Кібербезпека: 25 осіб.

Сайт випускаючої кафедри: csn.khai.edu

Термін навчання (бакалавр): 4 роки

Термін навчання (магістр): 2 роки

Мови навчання: російська, українська

Перелік конкурсних предметів ЗНО (вступних екзаменів) для спеціалізації «БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ (ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ ТА МЕРЕЖАХ)»:

 Профільний:  Математика
 Обов'язковий:  Українська мова та література
 Непрофільний:  Іноземна мова або історія України
 

 

Перелік документів, необхідних для вступу до університету «ХАІ»:

 • Документ про повну середню освіту (оригінал або копію атестата (диплома) із додатком, завірені нотаріально).
 • Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з профільного предмету (оригінал, бали в сертифікаті повинні бути не нижче, ніж 140 за 200 бальною шкалою), а також сертифікати з обов'язкового предмету ("Українська мова й література") та з непрофільного предмету згідно напряму (оригінал, бали в сертифікаті повинні бути не нижче, ніж 124 за 200 бальною шкалою).
 • Заява про вступ до ХАІ (на бланку).
 • Медична довідка по ф.086-у (з інформацією про щеплення проти кору, дифтерії, правця, поліомієліту, епідпаротіту, даних реакції Манту й флюорографія поточного року).
 • Фотографії 3х4 см — 6 шт. (на зворотному боці кожної вказати П. І. Б. повністю ручкою).
 • Анкета — заповнюється особисто абітурієнтом (П. І. Б. заповнювати друкованими літерами на укр. мові).
 • Анкета для оформлення студентського квитка (заповнювати друкованими літерами).
 • Копія ідентифікаційного коду (бюджет - 2 екз., контракт – 3 екз.).
 • Копії двох перших розворотів і сторінки з реєстрацією паспорта (бюджет – 2 екз., контракт – 3 екз.).
 • Додаткові документи про пільги згідно із Правилами прийому. (оригінал пред'являється особисто, копія залишається у особистій справі)
 • Поштовий конверт, заповнений на адресу абітурієнта їм особисто (2 екз.).

Паспорт і приписне посвідчення пред'являються абітурієнтом під час оформлення особистої справи.Відповідальний за приймання документів повинен видати абітурієнтові розписку встановленого зразка з переліком прийнятих документів.